تبلیغات
چرت و پرت های من - برای هم دعا کنیم
برای هم دعا کنیم
یکشنبه 6 تیر 1395 × 01:11 ب.ظ   

冬だよ。雪の結晶 のデコメ絵文字ای دوست مهربان!冬だよ。雪の結晶 のデコメ絵文字


اگر زخمی چشیدی گهگاهی از زبان من،


冬だよ。雪の結晶 のデコメ絵文字اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من،冬だよ。雪の結晶 のデコメ絵文字


حلالم کن و بعد امشب دعایم کن...   
مینو × Comment()