تبلیغات
چرت و پرت های من - هی اقاپسری که......
هی اقاپسری که......
یکشنبه 6 تیر 1395 × 04:17 ب.ظ   
                                         هـــــــــــی پسری که

                     کـ ـ ـ ـــار امروزت بــــــــازی با دل دختـــــراست... و

                                 دیــــــــــدن اشکــــاشـــــــــــون

                          حـــــــس شـ ـ ـ ـاخ بــــــودن بهت میــــــده...

                               فـــــــــردا پـــــــــدر خواهـــــــی شد و 

                         اشکهـــــــــــــــــــای دخترت کمرت را می شکند!
                              

   
مینو × Comment()   

نمایش نظرات 1 تا 30