تبلیغات
چرت و پرت های من - دخترونه
دخترونه
دوشنبه 7 تیر 1395 × 01:28 ق.ظ   
    هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
 
     دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...

      و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

      چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

      مـــــــــاه
 رو از دســــت دادی ...

      وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!


                                         


   
مینو × Comment()   

نمایش نظرات 1 تا 30