چرت و پرت های من - ببین داداشی♥
ببین داداشی♥
دوشنبه 10 آبان 1395 × 08:48 ب.ظ   بـبــیـن عــاق پــســر 


بـبــیـن داداشــی

وقـتی یـه دخـتر بـهـت دل بـست 

عاشـقـت شد یـهـویـی بی دلـیـل نزار بـرو✔✘خـسـته شــدی؟تــنوع طلـبی؟

خــولــعنتــی بــرا هــمـشون رویــا نسـاز

دختــر احسـاســاتش خیــلی قــویه

آیــندشـو بــا تـو سـاخته

هــheــهداداشـــــــــــــــــــــــی

  
یـــه روزی تـــو هـــم دخـتردار میــشـی

ودخــــــــــترت

میــش تــنوعـه هــم جنــسات


این ـــkhatــــ

اینم نشــــون


   
مینو × Comment()