چرت و پرت های من - :)
:)
یکشنبه 11 تیر 1396 × 10:49 ب.ظ   
             یادته همیشه بهت میگفتم من از همه متنفرم جز تو؟؟
                                                                                       
                                                                      

 
                                                                      

            
                                                                      

     
                                                                      

       
                                                                      

 
                                                                       


                    متاسفانه ایندفعه ازتو هم متنفرم:))))

                     
                                                                                                    

   
مینو × Comment()