چرت و پرت های من - مطالب دی 1395
☻نقاشیم خوشمله؟☻
چهارشنبه 15 دی 1395 × 05:22 ب.ظ   
                    undefined
                         گفتم شـــــراب..............گفت ممــــنوع...
                                                      あいうえお のデコメ絵文字

                         گفتم بوســـــــــه..............گفت ممـــــنوع...
                                                       あいうえお のデコメ絵文字

                          گفتم عشـــــــــــق.............گفت ممــــــنوع...

                                                       あいうえお のデコメ絵文字
                          گفتم دوستــــــت دارم.............گفت ممــــــنوع...

                                                       あいうえお のデコメ絵文字
                           و حالا با شیشه ای گــــــلاب آمده برروی سنگ 

                                                       あいうえお のデコメ絵文字
                            قبرم بوســـــــه میزندو میگوید:

                                                       あいうえお のデコメ絵文字
                            عاشقــــــانه دوستـــــــــت دارم.........

                                                       あいうえお のデコメ絵文字 
                            گفتم روی سنــــــــگ قبرم بنویسید:

                                                        あいうえお のデコメ絵文字
                            دل بستن به عشـــــــق مرده ممــــــنوع.......


پ.ن: اون عکس بالا نقاشی بنده هس که با کاموا روش کار کردم.نظرتون چیه؟

   
مینو × Comment()