چرت و پرت های من - مطالب شهریور 1395
قیافه پسرا
شنبه 27 شهریور 1395 × 04:44 ب.ظ   
خدایا چرا ما انقدر داغونیم؟؟

نت داغون
قیافه پسرا داغون
ماشینامون داغون
قیافه پسرا داغون
حالا اینا به کنار

قیافه پسرا رو گفتم؟؟؟؟
اونو که دیگه نگو لامصب....
داغونههه داغونه له له اصن...
ووااای چه خوبههههه یه دور دیگه
قیافه پسراداغوووون
خییییلیییی داغووووون،خییییلیییی

   
مینو × Comment()   

آیا میدانستید
سه شنبه 9 شهریور 1395 × 09:05 ب.ظ   
آیا میدانستید اگر روده انسان پیچ در پیچ نبود 

باده معده در سر این پیچ ها سرعتش گرفته 

نمیشد چه اتفاقی می افتاد؟؟
.

.

.

.

باد معده با سرعتی نزدیک به 160کیلومتر در ثانیه

خارج میشد یعنی در هنگام رها کردن باد 76 متر 

به جلو پرتاب میشد؟؟؟نخند مطلب علمیه!!!


     
مینو × Comment()