چرت و پرت های من - مطالب مهر 1395
تسلیت میگم
سه شنبه 13 مهر 1395 × 08:50 ب.ظ   
              


                              دلــــ ها از غفــــلت پر می شوند..

                            مــ
ـــردم شهر غرق گنـــــاه می شوند..

                                             امــــــ
ــــــا

محــ
ــــرم می آید و باز دل ها پــــــاک می شوند و مـــــردم شهر..

                      هــ
ـــمه غرق عشــــــق مــــــــولا می شوند...   moharam95
   
مینو × Comment()