چرت و پرت های من - مطالب فروردین 1397
تبریک
شنبه 4 فروردین 1397 × 09:43 ب.ظ   
سلام دوستان!من دوباره اومدم.البته خب مطمعنم کسی اونقد بیکار نیس که بیاد اینجا و منتظر آپ شدنش باشه 
ولی خب من پپستامو میزارم.
عیدو به همتون تیبریک میگ امیدوارم همیشه پیش خانواده هاتون شاد زندگی کنین.
و اینکه دیرئز تولد دوسالگی وبم بود.گفتم یه تبریکیم به خاطر این بهتون  بگم بد نیس

   
مینو × Comment()